fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng (NOC-B)

IEP Migration 2021

Chức vụ công việc

: Chuyên viên hành chính

Mức lương

$16-18 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

1241

Cấp độ kỹ năng

C

Mô tả công việc


 • Chuẩn bị, chỉnh sửa và hiệu đính thư từ, hoá đơn, tờ rơi, ấn phẩm, báo cáo và các tài liệu liên quan.
 • Phân phối thư giấy, thư điện tử và các tài liệu khác đến các bộ phận và các tổ chức liên quan; điều phối thông tin trong nội bộ.
 • Lên lịch trình và xác nhận các cuộc hẹn hay các cuộc họp cho bộ phận tuyển dụng.
 • Trực tin nhắn và cuộc gọi điện thoại.
 • Thiết lập và sắp xếp hệ thống thông tin công ty.
 • Xác định và thiết lập các thủ tục văn phòng.
 • Ghi lại và chuẩn bị biên bản họp.
 • Sắp xếp lịch trình làm việc của nhân viên.
 • Tổng hợp dữ liệu, thống kê và thông tin khác để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu.
 • Giám sát và đào tạo nhân viên văn phòng về thủ tục và sử dụng các phần mềm làm việc.

Yêu cầu


 • Hoàn thành chương trình cử nhân ngành nghề liên quan lĩnh vực hành chính, văn phòng. 
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự. 
 • Có khả năng sắp xếp công việc khoa học. 
 • Có kiến thức cơ bản về vận hành văn phòng, thư từ, giấy tờ.
 • Sức khỏe tốt. 
 • Có thể làm ngoài giờ.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam