Site icon IEP EDUCATION

Tuyển kỹ thuật viên dược (NOC-B)

Chức vụ công việc

: Kỹ thuật viên dược

Mức lương

$25-28 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

3219

Cấp độ kỹ năng

B

Mô tả công việc


 • Hỗ trợ dược sỹ duy trì tồn kho thuốc và hồ sơ kê đơn của các sản phẩm dược phẩm.
 • Đảm bảo thông tin về đơn thuốc là chính xác.
 • Nhập thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu và chuẩn bị thuốc cho khách hàng.
 • Lập hóa đơn cho các công ty bảo hiểm bên thứ ba.
 • Có thể giúp lập lịch làm việc và quy trình làm việc.

Yêu cầu


 • Bằng cử nhân về dược hoặc y khoa. 
 • Có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định từng tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ. 
 • Sức khỏe tốt. 
 • Tăng ca, làm thêm giờ khi cần.
 • Trung thực, chủ động trong công việc.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoặc Chương trình tay nghề liên bang (FSWP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

Exit mobile version