IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

IEP Migration 2021

Chức vụ công việc

: Giám sát rửa xe

Mức lương

$20-22 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

6315

Cấp độ kỹ năng

B

Mô tả công việc


 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá hoạt động của cơ sở rửa xe.
 • Rửa xe và thay nhớt xe cho khách hàng khi thiếu nhân sự.
 • Thiết lập các chính sách và thủ tục cho nhân viên.
 • Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách và hàng tồn kho.
 • Trả lời các câu hỏi hoặc khiếu nại và giải quyết các vấn đề cho khách hàng.
 • Thuê, đào tạo và giám sát nhân viên.

Yêu cầu


 • Có kinh nghiệm cơ bản trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
 • Biết rửa xe, thay nhớt.
 • Có khả năng sắp công việc một cách khoa học.
 • Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng ứng biến và xử lý tình huống tốt.
 • Công việc yêu cầu đứng trong thời gian dài.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2023 Công ty cổ phần MTM GROUP I&S | IEP Education Vietnam