IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

Tuyển điều phối viên kho vận (NOC-B)

IEP Migration 2021

Chức vụ công việc

: Điều phối viên

Mức lương

: $14-16 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

1215

Cấp độ kỹ năng

B

Mô tả công việc


  • Điều phối, sắp xếp và xem xét công việc của nhân viên tham gia vào các nhiệm vụ vận chuyển, nhận, lưu trữ, phân phối và duy trì hàng tồn kho vật liệu, phụ tùng và sản phẩm; xử lý giao dịch mua bán và các hoạt động khác có liên quan.
  • Lên kế hoạch, tổ chức và giám sát hoạt động của tổ chức, thiết lập lịch làm việc và thủ tục, các vấn đề công việc, trình bày các hoạt động và các báo cáo khác và phối hợp với các đơn vị hoạt động chuỗi cung ứng hoặc các bộ phận liên quan.

Yêu cầu


  • Hoàn thành chương trình trung học phổ thông.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong chuỗi cung ứng hoặc lĩnh vực phân phối hàng hóa.
  • Có sức khỏe.
  • Có kỹ năng sắp xếp công việc một cách khoa học.

Cơ hội định cư


  • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).
  • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2023 Công ty cổ phần MTM GROUP I&S | IEP Education Vietnam