IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

Tuyển quản lý vận hành sản xuất (NOC-0)

IEP Migration 2021

Chức vụ công việc

: Quản lý vận hành sản xuất

Mức lương

$40-50 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

0911

Cấp độ kỹ năng

0

Mô tả công việc


 • Quản lý việc tiếp nhận hồ sơ dự án, phân công công việc, kiểm soát tiến độ các công việc theo đúng quy trình được phê duyệt
 • Quản lý việc tổng hợp và kiểm tra sơ bộ các kết quả công việc, đảm bảo các kết quả công việc đã được đảm bảo chất lượng bởi các chuyên gia theo đúng quy trình
 • Quản lý/Thực hiện và đảm bảo chất lượng việc tổng hợp các báo cáo liên quan đến dự án (bản tiếng Việt, tiếng Anh theo yêu cầu)
 • Quản lý/Thực hiện việc trình ký, xin ý kiến liên quan đến việc thu mua và bán dự án.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khối, phòng, ban nội bộ và đối tác bên ngoài
 • Quản lý việc tiếp nhận hồ sơ dự án, phân công công việc, kiểm soát tiến độ các công việc theo đúng quy trình được phê duyệt
 • Quản lý việc tổng hợp và kiểm tra sơ bộ các kết quả công việc, đảm bảo các kết quả công việc đã được đảm bảo chất lượng bởi các chuyên gia theo đúng quy trình
 • Quản lý/Thực hiện và đảm bảo chất lượng việc tổng hợp các báo cáo liên quan đến dự án
 • Quản lý/Thực hiện việc trình ký, xin ý kiến liên quan đến việc thu mua và bán dự án.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khối, phòng, ban nội bộ và đối tác bên ngoài
 • Quản lý/Điều phối/Chuẩn bị các báo cáo công việc của BU1 theo định kỳ
 • Quản lý việc tổng hợp, cập nhật và lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, báo cáo, văn bản liên quan đến dự án mới
 • Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các OC, COA, MIS, SOP, các quy trình….

Yêu cầu


 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng lập, cập nhật và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về dự án
 • Có khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý công việc của các nhóm một cách khoa học, hiệu quả
 • Có kỹ năng trình bày báo cáo tốt
 • Có tính trung thực
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Có tính cẩn thận
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc
 • Có khả năng giao tiếp tốt
 • Yêu cầu làm thêm giờ.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoặc Chương trình tay nghề liên bang (FSWP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2023 Công ty cổ phần MTM GROUP I&S | IEP Education Vietnam