fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

IEP Migration 2021

Chức vụ công việc

: Quản lý thu mua

Mức lương

$28-30 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

: 0113

Cấp độ kỹ năng

0

Mô tả công việc


 • Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá các hoạt động mua nguyên vật liệu.
 • Xây dựng các chính sách và thủ tục mua và ngân sách kiểm soát bộ phận thu mua.
 • Xác định các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, vật tư.
 • Đánh giá chi phí và chất lượng hàng hoá, dịch vụ.
 • Đàm phán hoặc giám sát quá trình đàm phán hợp đồng mua bán.
 • Tham gia vào sự phát triển các thiết bị, sản phẩm hoặc vật liệu thay thế.
 • Rà soát và xử lý các khiếu nại của nhà cung cấp.
 • Phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo giám sát nhân viên.

Yêu cầu


 • Trình độ cử nhân trở lên một trong các chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng hoặc ngành liên quan.
 • Có thể yêu cầu về các chứng chỉ Supply Chain Management Professional (SCMP) hoặc chương trình giáo dục của Hiệp hội Quản lý chuỗi cung ứng.
 • Yêu cầu ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành thu mua.
 • Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt. 
 • Yêu cầu đi lại và di chuyển liên tục. 
 • Thành thạo tiếng Anh.

Cơ hội định cư


 • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoặc Atlantic Immigration Pilot (AIP).
 • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2023 Công ty cổ phần giáo dục IEP Vietnam | IEP Education Vietnam