fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

IEP Migration 2021

Chức vụ công việc

: Lập trình viên

Mức lương

$28-30 CAD/h

Mã số công việc (NOC)

2174

Cấp độ kỹ năng

A

Mô tả công việc

  • Viết, sửa đổi, tích hợp và phát triển phần mềm thử nghiệm.
  • Duy trì các chương trình máy tính bằng cách chỉnh sửa theo yêu cầu.
  • Xác định và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, quy trình và giải pháp.
  • Nghiên cứu và đánh giá các sản phẩm phần mềm.
Yêu cầu

  • Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc một ngành khác tương tự.
  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc thời gian tương đương trong một dự án lập trình khi làm việc tự do. 
  • Có khả năng làm thêm giờ. 
  • Sức khỏe tốt.
Cơ hội định cư

  • Sau khi làm việc 6 tháng đến 1 năm có thể đủ điều kiện đăng ký thường trú thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoặc Atlantic Immigration Pilot (AIP).
  • Tham khảo thêm về ngành nghề này trên website của Bộ Lao Động và Phát Triển xã hội Canada tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam