fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

Giới thiệu phân loại ngành nghề quốc gia Canada (NOC) 2021

Phân loại ngành nghề quốc gia Canada (NOC) 2021 mới sẽ có nhiều thay đổi và được áp dụng vào mùa thu năm 2022. Mặc dù chính phủ liên bang vẫn chưa thông báo diện ứng viên cụ thể nào sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dự đoán được rằng các hạng...

Phân loại ngành nghề quốc gia Canada (NOC) 2021 mới sẽ có nhiều thay đổi và được áp dụng vào mùa thu năm 2022.

Mặc dù chính phủ liên bang vẫn chưa thông báo diện ứng viên cụ thể nào sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dự đoán được rằng các hạng mục kinh tế và người lao động nước ngoài nộp đơn xin làm việc tạm thời sẽ là những yếu tố bị tác động trực tiếp bởi sự thay đổi này.

Hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia Canada (NOC) được xem xét hàng năm và cập nhật 5 năm một lần để đảm bảo phản ánh chính xác về sự thay đổi của thị trường lao động Canada. Hệ thống này được xem xét toàn bộ khoảng 10 năm một lần, vì vậy bản thay đổi mới sẽ là bản nâng cấp lớn nhất kể từ năm 2011. Thống kê Canada đã phát hành ấn bản NOC 2021 vào tháng trước.

Hệ thống NOC rất quan trọng trong nhập cư Canada vì nó được chính quyền liên bang và tỉnh bang sử dụng để quản lý các chương trình nhập cư cho người lao động có tay nghề cao và Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP). Người nhập cư hoặc lao động nước ngoài tạm thời phải đáp ứng các tiêu chí của NOC để đăng ký các chương trình trên.

Ví dụ một người nộp đơn nhập cư diện lao động có tay nghề cao thuộc hệ thống Express Entry phải chứng minh họ có kinh nghiệm làm việc trong NOC như:

  • NOC 0: Các công việc mang tính chất quản lý;
  • NOC A: Các công việc yêu cầu tính chất chuyên nghiệp, vì vậy thường yêu cầu bằng đại học;
  • NOC B: Công việc yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp, thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng nghề.

Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), cũng như các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada, hiện đang sử dụng NOC 2016 để đánh giá điều kiện cho các chương trình nhập cư theo diện lao động có tay nghề cao.

Cơ quan việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cũng đã sử dụng NOC 2016 cho Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).

LMIA là bản đánh giá thị trường lao động của chính phủ Canada, được yêu cầu cho Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP). Khi đánh giá đơn đăng ký LMIA, ESDC phải xác định xem việc thuê lao động nước ngoài sẽ có tác động tích cực hay trung lập đối với người lao động Canada. Vì vậy, một công nhân nước ngoài có thể nộp LMIA và thư mời làm việc kèm theo đơn đăng ký giấy phép lao động cho IRCC.

NOC 2021 sẽ được áp dụng vào mùa thu năm 2022

IRCC cho biết chính phủ liên bang hy vọng sẽ sẵn sàng giới thiệu cách thức phân loại ngành nghề mới vào mùa thu năm 2022. Điều này giúp IRCC có thời gian để thông báo cho các bên liên quan về những thay đổi và triển khai hệ thống mới cho các chương trình. IRCC cũng đang điều chỉnh việc triển khai với ESDC để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ quy trình xin giấy phép lao động.

Hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) thay thế cho các cấp độ kỹ năng NOC

Thay vì cách tiếp cận phân loại ngành nghề dựa trên kỹ năng hiện tại, chính phủ Canada giờ đây sẽ phân loại ngành nghề dựa trên hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) mới.

Hiện tại, cấp độ kỹ năng NOC có bốn loại: A, B, C và D.

NOC 2021 sẽ bỏ cách tiếp cận này và giới thiệu hệ thống TEER có sáu loại: TEER 0, 1, 2, 3, 4 và 5.

TEER CÁC NGÀNH NGHỀ
0 Các ngành nghề quản lý.
1 Ngành nghề yêu cầu hoàn thành bằng đại học (cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ);
Nhiều năm kinh nghiệm ở một công việc cụ thể từ TEER loại 2 (nếu có).
2 Ngành nghề yêu cầu hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học từ 2 đến 3 năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP;
Hoàn thành chương trình đào tạo nghề từ 2 đến 5 năm;
Công việc có trách nhiệm giám sát hoặc đảm bảo an toàn (ví dụ cảnh sát và lính cứu hỏa);
Nhiều năm kinh nghiệm ở một công việc cụ thể từ TEER loại 3 (nếu có).
3 Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học dưới 2 năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP;
Hoàn thành chương trình đào tạo nghề dưới 2 năm;
Hơn 6 tháng đào tạo tại chỗ, hoàn thành các khóa học đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc cụ thể ở trình độ trung học cơ sở;
Nhiều năm kinh nghiệm ở một công việc cụ thể từ TEER loại 4 (nếu có).
4 Hoàn thành chương trình trung học cơ sở;
Hoàn thành một vài tuần đào tạo tại chỗ ở trình độ giáo dục trung học cơ sở;
Nhiều năm kinh nghiệm ở một công việc cụ thể từ TEER loại 5 (nếu có).
5 Kinh nghiệm làm việc ngắn và không có yêu cầu về trình độ giáo dục.
Tại sao chính phủ Canada thay thế các cấp độ kỹ năng NOC bằng hệ thống TEER?

Thống kê Canada giải thích sự thay đổi này là cần thiết vì một số lý do như sau.

Đầu tiên, việc xác định nghề nghiệp theo “cấp độ kỹ năng” là khó hiểu, vì NOC tập trung vào nghề nghiệp chứ không phải kỹ năng. Việc giới thiệu hệ thống TEER sẽ tập trung hơn vào trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc ở một ngành nghề nhất định.

Thứ hai, Thống kê Canada lập luận rằng hệ thống phân loại NOC trước đây tạo ra sự phân loại kỹ năng thấp so với kỹ năng cao không chính xác. Hệ thống mới có thể phân loại kỹ năng cao và thấp rõ ràng để nắm bắt chính xác hơn các kỹ năng cần thiết trong từng nghề nghiệp.

Điều này có ý nghĩa gì đối với người nhập cư?

Sau khi NOC 2021 được IRCC và ESDC triển khai, các ứng viên nhập cư và lao động nước ngoài phải đảm bảo trình độ NOC của họ tương ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình mà họ đang đăng ký.

Ví dụ, đối với một lĩnh vực được quan tâm đa số – cấp độ kỹ năng B, hãy xem IRCC và ESDC chọn cách nào để phân loại các công việc hiện được xác định thuộc kỹ năng này. Theo Thống kê Canada, nhóm ngành nghề này tăng nhanh nhưng không đồng đều, vì nó bao gồm các ngành nghề đòi hỏi trình độ học vấn và kinh nghiệm khác nhau. Tại thời điểm này, vẫn chưa biết loại TEER nào sẽ đủ điều kiện để đăng ký các chương trình do Express Entry quản lý cũng như các chương trình liên bang và tỉnh bang yêu cầu trình độ NOC tay nghề cao.

Hiện tại, người nộp đơn nhập cư sẽ phải chờ IRCC và ESDC cung cấp thêm thông tin.

s

Hệ thống TEER mới có 516 ngành nghề, tăng so với hệ thống NOC 2016 với 500 ngành nghề. Các công việc mới được tạo ra để phản ánh các lĩnh vực mới nổi trong khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

 

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2023 Công ty cổ phần giáo dục IEP Vietnam | IEP Education Vietnam