IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

IEP MIGRATION 2021

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn lên điểm định cư Express Entry đó chính là điểm ngôn ngữ. Việc sinh sống, học tập ở đất nước nói tiếng Anh và Pháp là một lợi thế cực kì lớn, có thể giúp bạn nhanh chóng nâng cao điểm ngôn ngữ, tăng đáng kể điểm cho hồ sơ Express Entry.

Điểm ngôn ngữ cho hồ sơ định cư được tính theo chuẩn CLB (Canadian Language Benchmarks).

CLB là gì?

CLB là viết tắt của Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmarks). Đây là tiêu chuẩn quốc gia của Canada để mô tả, đo lường và công nhận trình độ tiếng Anh của người nhập cư trưởng thành và người nhập cư tương lai để sống và làm việc tại Canada.

Nói dễ hiểu, vì Canada có 2 ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp, mỗi ngôn ngữ lại có 2 kì thi được chấp nhận nên chính phủ quy chung tất cả kỳ thi vào 1 tiêu chuẩn để dễ đánh giá, được gọi là CLB. 

Điểm chuẩn CLB được sắp xếp theo ba giai đoạn và 12 cấp độ thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Điểm chuẩn ở cấp độ thấp hơn mô tả những người có thể chưa quen với tiếng Anh (CLB 1 đến 4), trong khi đó các cấp độ cao hơn biểu thị mức độ thành thạo ngôn ngữ cao hơn.

Các ứng viên nhập cư Canada thông qua chương trình nhập cư kinh tế liên bang được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách thực hiện các kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận. Kết quả của các bài kiểm tra sẽ tương ứng với điểm trong hệ thống CLB cho mỗi thành phần ngôn ngữ được đánh giá: nghe, nói, đọc, viết.

Những kì thi nào được chấp nhận cho CLB?

Bốn bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn mà các ứng viên có thể thực hiện để chứng minh khả năng ngôn ngữ cho chương trình nhập cư kinh tế liên bang là:

Tiếng Anh:

***IELTS (International English Language Testing System): Là bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn phổ biến nhất được IRCC công nhận cho mục đích nhập cư của các ứng viên. Các ứng viên phải đảm bảo kết quả kiểm tra ngôn ngữ là bài General Training, không phải bài kiểm tra Academic. Kết quả bài kiểm tra được thể hiện trong 4 khả năng được quy thành điểm tương ứng trong hệ thống CLB.

***CELPIP (Canadian English Language Proficiency Index Program): Là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của Canada được thực hiện bởi các ứng viên nhập cư. Kết quả CELPIP sẽ tương ứng trực tiếp với CLB.

Tiếng Pháp:

***TEF (Test d’Évaluation de français): Là bài kiểm tra khả năng tiếng Pháp được IRCC công nhận, nhằm đánh giá trình độ ngôn ngữ của các ứng viên xin nhập cư của liên bang. Tương tự như vậy, bài kiểm tra TEF cũng được xem như là công cụ đánh giá trình độ ngôn ngữ được công nhận bởi Bộ Nhập Cư Quebec để phát hành chứng chỉ lựa chọn của Quebec.

***TCF (Test de connaissance du français): là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh.

Lưu ý: Mặc dù các ứng viên chương trình nhập cư kinh tế liên bang được yêu cầu chứng minh khả năng bằng một ngôn ngữ chính thức, họ có thể đạt được nhiều điểm hơn theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cho Express Entry bằng cách chứng minh họ có khả năng trong cả hai ngôn ngữ chính thức.

Bảng quy đổi IELTS, TEF sang hệ thống CLB:

Hai loại chứng chỉ ngôn ngữ mà người Việt Nam thường sử dụng là IELTS (tiếng Anh) và TEF (tiếng Pháp), sau đây là bảng quy đổi điểm ngôn ngữ qua điểm CLB và Số điểm mà ứng viên tích lũy được trong hệ thống Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB).

Bảng quy đổi IELTS:

CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0

Bảng quy đổi TEF:

CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 263-300 393-450 316-360 393-450
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 280-297 349-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 151-180 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-225 145-180 181-225

Quý khách hàng có thể xem thêm các bảng quy đổi khác tại đây.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2023 Công ty cổ phần MTM GROUP I&S | IEP Education Vietnam