fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

Canada thay đổi các quy định về lao động nước ngoài

Các quy định nghiêm ngặt hơn đối với người sử dụng lao động nước ngoài và nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho nhân viên có thể sắp ra mắt. Chính phủ Canada đang đề xuất những thay đổi lớn đối với các quy tắc dành cho lao động nước ngoài tạm thời, theo một...

Các quy định nghiêm ngặt hơn đối với người sử dụng lao động nước ngoài và nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho nhân viên có thể sắp ra mắt.

Chính phủ Canada đang đề xuất những thay đổi lớn đối với các quy tắc dành cho lao động nước ngoài tạm thời, theo một bài báo gần đây trên Canada Gazette.

Người lao động tạm thời đến Canada theo một trong hai con đường:

 • Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP): Diện này dành cho các công ty muốn thuê người không phải là người Canada cho những công việc mà công dân hoặc thường trú nhân Canada không muốn làm.
 • Chương trình lưu động quốc tế (IMP): Con đường này cho phép người nước ngoài làm việc tại Canada tại các công việc ngay cả khi có thể có một người Canada sẵn sàng làm công việc đó.

Sự khác biệt chính giữa công việc theo TFWP và công việc theo IMP là TFWP yêu cầu Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) nhưng IMP thì không. Đây là một biểu mẫu mà người sử dụng lao động đang tìm cách hoàn thành khi thuê lao động thông qua TFWP. Nó cho thấy rằng người sử dụng lao động đã cố gắng, nhưng không thể, tìm một người Canada để nhận công việc.

Các nhân viên nêu quan ngại trong các cuộc nói chuyện đặc biệt, họ lưu ý rằng các TFW thường không thể hiểu và sử dụng các quyền của họ. Các vấn đề chính bao gồm:

 • Các người sử dụng lao động trước đây bị phát hiện là không tuân thủ các quy định để tránh bị cấm tuyển dụng người lao động TFW. Những người sử dụng lao động đó làm như vậy bằng cách thuê thông qua các công ty khác mà họ sở hữu.
 • Người lao động TFW không biết về quyền của họ hoặc ý nghĩa của họ.
 • Người lao động TFW không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thích hợp.
 • Người lao động TFW bị người tuyển dụng hoặc người sử dụng lao động tính phí tuyển dụng bất hợp pháp.
 • Người lao động TFW sợ người sử dụng lao động trả thù nếu họ nêu quan ngại về điều kiện làm việc. Những lo ngại này đã khiến nhân viên không báo cáo lạm dụng.

Là một người lao động TFW ở một đất nước và nền văn hóa mới có thể khiến một người dễ bị tổn thương. Do đó, Canada đã quyết định tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với TFW. Chính phủ lên kế hoạch cho những thay đổi sau:

 • Yêu cầu tất cả người sử dụng lao động TFW cung cấp cho mỗi người lao động TFW một tài liệu giấy nêu rõ các quyền của TFW. Người sử dụng lao động cũng sẽ phải đăng thông tin này ở nơi công cộng ở nơi làm việc.Yêu cầu tất cả người sử dụng lao động cung cấp một thỏa thuận việc làm cho cả người lao động và chính phủ. Tài liệu này xác nhận rằng nhân viên sẽ làm việc trong cùng một công việc, điều kiện làm việc và mức lương, như được ghi trong thư mời tuyển dụng.
 • Làm rõ rằng người sử dụng lao động cung cấp một nơi làm việc không có lạm dụng. Sự trả thù cũng được coi là hành hạ.
 • Cơ quan việc làm và Phát triển xã hội Canada (ESDC) sẽ tạm dừng xử lý LMIA nếu ở đó nghi ngờ chủ lao động không tuân thủ các quy định.
 • Tạo các yêu cầu mới để cấp LMIA. Những điều này sẽ bao gồm: nỗ lực hợp lý để nơi làm việc không bị lạm dụng, cho thấy gười sử dụng lao động tôn trọng tất cả các quy tắc tuyển dụng của liên bang và tỉnh bang và không cho phép đơn vị liên kết hoặc bản ngã khác của người sử dụng lao động không đủ điều kiện thuê TFW.
 • Giảm thời gian người sử dụng lao động phải trả lời Thông báo về các Phát hiện Sơ bộ (NoPF) từ 30 ngày xuống còn 15. Một NoPF chỉ ra những lo ngại về việc không tuân thủ. Thời gian trả lời giảm sẽ cho phép giải quyết nhanh hơn.
 • Siết chặt lệnh cấm và trừng phạt đối với các nhà tuyển dụng và gười sử dụng lao động thu phí tuyển dụng bất hợp pháp của TFW.
 • Cung cấp cho ESDC và IRCC quyền yêu cầu tài liệu từ các bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng, để đảm bảo sự tuân thủ của người sử dụng lao động.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện những nỗ lực hợp lý để cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên bị ốm hoặc bị thương tại nơi làm việc. Một ví dụ có thể là thiết lập một điện thoại tại nơi làm việc để TFW gọi các dịch vụ y tế.
 • Yêu cầu tất cả người sử dụng lao động theo TFWP (ngoại trừ những người thuộc Chương trình công nhân nông nghiệp theo mùa) phải trả tiền và cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân cho nhân viên. Bảo hiểm này phải bao gồm chăm sóc y tế khẩn cấp. Hiện tại, một số TFWP không bắt buộc phải cung cấp biện pháp bảo vệ như vậy.
 • Chính phủ Canada chấp nhận rằng các quy định mới có thể đặt ra chi phí lớn hơn cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí dự kiến ​​sẽ ở mức tối thiểu. Ví dụ, thêm 10 phút để cung cấp thỏa thuận lao động và điều kiện làm việc cho mỗi TFW. Các lợi ích sẽ rõ ràng hơn cho người sử dụng lao động, người lao động và chính phủ. Các TFW nói riêng sẽ được bảo vệ mạnh mẽ hơn.

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam