CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT 2022

NHÓM VIỆC LÀM HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

TUYỂN NỮ ĐIỀU DƯỠNG

● Mức lương: 30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 20 – 32
● Địa điểm làm việc: Hokkaido
● Số lượng cần tuyển: 12 bạn Nữ

TUYỂN NỮ HỘ LÝ 

● Mức lương: 30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 20-32
● Địa điểm làm việc: Toyama
● Số lượng cần tuyển: 12 bạn Nữ

NHÓM VIỆC LÀM NÔNG NGHIỆP - THỰC PHẨM

CHĂN NUÔI BÒ SỮA

● Mức lương: 25-30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 30-38 
● Địa điểm làm việc: Hokkaido 
● Số lượng cần tuyển: 05 bạn Nam/Nữ

ĐÓNG GÓI HÀNH LÁ

● Mức lương: 25-30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18-29 
● Địa điểm làm việc: Tỉnh Oita
● Số lượng cần tuyển: 05 bạn Nữ

TRỒNG, CHĂM SÓC HOA HỒNG

● Mức lương: 30 – 35 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18-30
● Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI
● Số lượng cần tuyển: 03 bạn Nữ

CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

● Mức lương: 30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18 – 30 
● Địa điểm làm việc: Kumamoto
● Số lượng cần tuyển: 20 bạn Nam/Nữ

ĐÓNG GÓI NẤM

● Mức lương: 25-30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18-30 
● Địa điểm làm việc: Tỉnh Miyazaki
● Số lượng cần tuyển: 10 bạn Nam/Nữ

PHÂN LOẠI TRỨNG GÀ

● Mức lương: 30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18-30
● Địa điểm làm việc: Tỉnh AOMORI
● Số lượng cần tuyển: 03 bạn Nam/Nữ

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

● Mức lương: 25-30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 19-30 
● Địa điểm làm việc: Tỉnh Gunma 
● Số lượng cần tuyển: 10 bạn Nam

CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

● Mức lương: 30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18-30 
● Địa điểm làm việc: Tỉnh Kumamoto
● Số lượng cần tuyển: 05 bạn Nam/Nữ (Đợt 2)

ĐÓNG GÓI GIÁ ĐỖ

● Mức lương: 25-30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 20-28 
● Địa điểm làm việc: Tỉnh Gunma
● Số lượng cần tuyển: 05 bạn Nam

TRỒNG RAU, CỦ, QUẢ

● Mức lương: 30 triệu VNĐ/ tháng
● Độ tuổi: từ 18-28 
● Địa điểm làm việc: Tỉnh Fukuoka
● Số lượng cần tuyển: 05 bạn Nam/Nữ

NHÓM VIỆC LÀM ĐIỆN TỬ

NHÓM VIỆC LÀM CƠ KHÍ

NHÓM VIỆC LÀM DỆT MAY

©2023 Công ty cổ phần MTM GROUP I&S | IEP Education Vietnam