fbpx
 

LỊCH TỔ CHỨC

SỰ KIỆN DU HỌC 2022

https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/study-in-canada-640x320.png
APR
09

DU HỌC & HỌC BỔNG CÁC CẤP TẠI CANADA (Ngày 1)

- Khách hàng đăng ký tham gia miễn phí.
- Số lượng đăng ký không giới hạn.
- Địa điểm: thành phố Hà Nội.
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/study-in-canada-640x320.png
APR
16

DU HỌC & HỌC BỔNG CÁC CẤP TẠI CANADA (Ngày 2)

- Khách hàng đăng ký tham gia miễn phí.
- Số lượng đăng ký không giới hạn.
- Địa điểm: thành phố Hải Phòng.
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/study-in-canada-640x320.png
APR
17

DU HỌC & HỌC BỔNG CÁC CẤP TẠI CANADA (Ngày 3)

- Khách hàng đăng ký tham gia miễn phí.
- Số lượng đăng ký không giới hạn.
- Địa điểm: thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/why_canada_is_expected_article_post_thumb.jpg
JUL
09

DU HỌC & ĐỊNH CƯ CANADA CÙNG CHUYÊN GIA (Ngày 1)

- Khách hàng đăng ký tham gia miễn phí.
- Số lượng đăng ký không giới hạn.
- Địa điểm: thành phố Hà Nội.
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/why_canada_is_expected_article_post_thumb.jpg
JUL
16

DU HỌC & ĐỊNH CƯ CANADA CÙNG CHUYÊN GIA (Ngày 2)

- Khách hàng đăng ký tham gia miễn phí.
- Số lượng đăng ký không giới hạn.
- Địa điểm: thành phố Hải Phòng.
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/why_canada_is_expected_article_post_thumb.jpg
JUL
17

DU HỌC & ĐỊNH CƯ CANADA CÙNG CHUYÊN GIA (Ngày 3)

- Khách hàng đăng ký tham gia miễn phí.
- Số lượng đăng ký không giới hạn.
- Địa điểm: thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

©2023 Công ty cổ phần giáo dục IEP Vietnam | IEP Education Vietnam