fbpx
 

DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT 2022

NOC 0: VIỆC LÀM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

QUẢN LÝ THU MUA

● Mức lương: $28-$30 CAD/h
● Mã NOC: 0113
● Cấp độ kỹ năng: 0

QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

● Mức lương: $30-$35 CAD/h
● Mã NOC: 0121
● Cấp độ kỹ năng: 0

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

● Mức lương: $30-$32 CAD/h
● Mã NOC: 0631
● Cấp độ kỹ năng: 0

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

● Mức lương: $40-$50 CAD/h
● Mã NOC: 0911
● Cấp độ kỹ năng: 0

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

● Mức lương: $40-$50 CAD/h
● Mã NOC: 0711
● Cấp độ kỹ năng: 0

NOC A: NHÓM VIỆC LÀM CHUYÊN GIA

LẬP TRÌNH VIÊN

● Mức lương: $28-$30 CAD/h
● Mã NOC: 2174
● Cấp độ kỹ năng: A

KỸ SƯ ĐIỆN

● Mức lương: $40-$42 CAD/h
● Mã NOC: 2133
● Cấp độ kỹ năng: A

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 0621
● Cấp độ kỹ năng: A

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

● Mức lương: $24-$26 CAD/h
● Mã NOC: 2173
● Cấp độ kỹ năng: A

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ

● Mức lương: $24-$26 CAD/h
● Mã NOC: 1123
● Cấp độ kỹ năng: A

BÁC SĨ VẬT LÝ TRỊ LIỆU

● Mức lương: $40-$45 CAD/h
● Mã NOC: 3142
● Cấp độ kỹ năng: A

KỸ SƯ PHẦN MỀM

● Mức lương: $36-$38 CAD/h
● Mã NOC: 2173
● Cấp độ kỹ năng: A

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

● Mức lương: $18-$20 CAD/h
● Mã NOC: 1111
● Cấp đọ kỹ năng: A

QUẢN LÝ SPA

● Mức lương: $25-$30 CAD/h
● Mã NOC: 0651
● Cấp độ kỹ năng: A

NOC B: NHÓM VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN

GIÁM SÁT TRANG TRẠI

● Mức lương: $18-$22 CAD/h
● Mã NOC: 8252
● Cấp độ kỹ năng: B

THỢ MỘC

● Mức lương: $16-$18 CAD/h
● Mã NOC: 7271
● Cấp độ kỹ năng: B

ĐẦU BẾP LÀM BÁNH

● Mức lương: $18-$20 CAD/h
● Mã NOC: 6332
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT RỬA XE

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6316
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT DỊCH VỤ F&B

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6311
● Cấp độ kỹ năng: B

KIỂM SOÁT – QC

● Mức lương: $18-$20 CAD/h
● Mã NOC: 2233
● Cấp độ kỹ năng: B

CHẾ BIẾN THỊT

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 1215
● Cấp độ kỹ năng: B

KẾ TOÁN VIÊN

● Mức lương: $22-$24 CAD/h
● Mã NOC: 1311
● Cấp độ kỹ năng: B

THỢ SỬA MÁY GIẶT

● Mức lương: $16-$18 CAD/h
● Mã NOC: 7332
● Cấp độ kỹ năng: B

THỢ ĐIỆN

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 7241
● Cấp độ kỹ năng: B

ĐẦU BẾP

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6322
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT KHÁCH SẠN

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6316
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT BÁN LẺ

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6211
● Cấp độ kỹ năng: B

ADMIN VĂN PHÒNG

● Mức lương: $16-$18 CAD/h
● Mã NOC: 1241
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT CỬA HÀNG

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6211
● Cấp độ kỹ năng: B

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

● Mức lương: $24-$26 CAD/h
● Mã NOC: 5241
● Cấp độ kỹ năng: B

THỢ SỬA XE

● Mức lương: $16-$18 CAD/h
● Mã NOC: 7332
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT VẬN TẢI

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6421
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT GIẶT ỦI

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6316
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6316
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT BÁN RƯỢU

● Mức lương: $20-$22 CAD/h
● Mã NOC: 6211
● Cấp độ kỹ năng: B

ĐIỀU PHỐI VIÊN (SC)

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 1215
● Cấp độ kỹ năng: B

KỸ THUẬT VIÊN DƯỢC

● Mức lương: $25-$30 CAD/h
● Mã NOC: 3219
● Cấp độ kỹ năng: B

GIÁM SÁT IN ẤN

● Mức lương: $26-$28 CAD/h
● Mã NOC: 7303
● Cấp độ kỹ năng: B
Tin tuyển dụng mới nhất

NOC C: NHÓM VIỆC LÀM TAY NGHỀ

THỢ CƠ KHÍ

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 9526
● Cấp độ kỹ năng: C

TÀI XẾ XE TẢI

● Mức lương: $18-$20 CAD/h
● Mã NOC: 7511
● Cấp độ kỹ năng: C

NHÂN VIÊN BÁN VÉ

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6524
● Cấp độ kỹ năng: C

NHÂN VIÊN KINH DOANH

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6421
● Cấp độ kỹ năng: C

CÔNG NHÂN NHÀ MÁY

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 9463
● Cấp độ kỹ năng: C

THỢ LÀM MÓNG

● Mức lương: $16-$18 CAD/h
● Mã NOC: 6562
● Cấp độ kỹ năng: C

PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

● Mức lương: 146-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6513
● Cấp độ kỹ năng: C

PHỤ TÁ ĐIỀU DƯỠNG

● Mức lương: $16-$18 CAD/h
● Mã NOC: 3413
● Cấp độ kỹ năng: C

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 1521
● Cấp độ kỹ năng: C

TÀI XẾ GIAO HÀNG

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 7514
● Cấp độ kỹ năng: C

LỄ TÂN

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6525
● Cấp độ kỹ năng: C

NHÂN VIÊN PHA CHẾ

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6512
● Cấp độ kỹ năng: C

ĐIỀU PHỐI CUNG ỨNG

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 1523
● Cấp độ kỹ năng: C
Tin tuyển dụng mới nhất

NOC D: NHÓM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG NHÂN NHÀ MÁY

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 9619
● Cấp độ kỹ năng: D

THU HOẠCH TRÁI CÂY

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 8611
● Cấp độ kỹ năng: D

LAU DỌN BUỒNG PHÒNG

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 6731
● Cấp độ kỹ năng: D

THU NGÂN (NHÀ HÀNG)

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6611
● Cấp độ kỹ năng: D

CÔNG NHÂN NHÀ MÁY BIA

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 9617
● Cấp độ kỹ năng: D

CÔNG NHÂN TRANG TRẠI

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 8611
● Cấp độ kỹ năng: D

PHỤ BẾP

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 6711
● Cấp độ kỹ năng: D

THU NGÂN (RẠP PHIM)

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6611
● Cấp độ kỹ năng: D

CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

● Mức lương: $12-$14 CAD/h
● Mã NOC: 9617
● Cấp độ kỹ năng: D

NHÂN VIÊN THẨM MỸ

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6742
● Cấp độ kỹ năng: D

TELESALES

● Mức lương: $14-$16 CAD/h
● Mã NOC: 6623
● Cấp độ kỹ năng: D
Tin tuyển dụng mới nhất

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam