fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

Việc làm tại Mỹ

Bằng việc phân tích hàng trăm nghìn hồ sơ xin việc và báo cáo tiền lương, trang web đánh giá môi trường làm việc và nhân sự Glassdoor (Mỹ) đã xác định danh sách các chuyên ngành trả lương cao trong 5 năm đầu sau tốt nghiệp. Hãy khám phá ngay dưới đây! Khoa học...

Bằng việc phân tích hàng trăm nghìn hồ sơ xin việc và báo cáo tiền lương, trang web đánh giá môi trường làm việc và nhân sự Glassdoor (Mỹ) đã xác định danh sách các chuyên ngành trả lương cao trong 5 năm đầu sau tốt nghiệp. Hãy khám phá ngay dưới đây!

Khoa học máy tính

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 70.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển Web, …

Kỹ thuật điện

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 68.438 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư điện, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm, …

Kỹ thuật cơ khí

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 68.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư cơ khí, kỹ sư thiết kế, kỹ sư dự án.

Kỹ thuật hóa học

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 65.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư hóa học, kỹ sư quy trình, kỹ sư dự án.

Kỹ thuật công nghiệp

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 64.381 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư công nghiệp, kỹ sư đảm bảo chất lượng, nhân viên lập kế hoạch sản xuất.

Công nghệ thông tin

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 64.008 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên lập trình kiêm phân tích, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, kỹ sư hệ thống.

Kỹ thuật xây dựng dân dụng

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 61.500 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư xây dựng, kỹ sư kết cấu, kỹ sư công trường.

Thống kê

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 60.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên thống kê, nhà khoa học dữ liệu.

Y tá

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 58.928 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: y tá trong làm việc dưới sự giám sát của bác sĩ, y tá được phép dạy nghề, y tá làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Hệ thống thông tin quản lý

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 58.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: nhà quản trị mạng, chuyên viên phân tích kinh doanh, chuyên viên phân tích dịch vụ khách hàng.

Tài chính

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 54.900 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích tài chính, kế toán, chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư.

Toán học

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 54,018 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: giáo viên toán học, kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu.

Kỹ thuật y sinh

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 52.814 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư y sinh, kỹ sư dịch vụ, cộng tác nghiên cứu lâm sàng.

Kế toán

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 52.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: kế toán, kiểm toán, chuyên viên phân tích tài chính.

Kinh tế học

Mức lương trung bình 5 năm đầu tiên: 52.000 đôla Mỹ/năm.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phân tích quản lý, kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam