fbpx
 

IEP EDU BLOG

Bài viết chia sẻ từ IEP EDU

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG HẾT HẠN TẠI CANADA

IEP MARKETING

Bạn cần lưu ý khi giấy phép lao động hết hạn tại Canada trong khi IRCC đang xử lý hồ sơ, bạn phải xác định xem mình có được tiếp tục làm việc hay không.

Khi nào người lao động cần gia hạn giấy phép làm việc tại Canada?

Nếu người lao động có giấy phép làm việc tại Canada sắp đến ngày hết hạn, hoặc có mong muốn thay đổi công việc hiện tại thì sẽ nộp đơn không chậm quá 30 ngày đến ngày hết hạn. Trong thời gian Bộ Di trú xử lý đơn đăng ký, người lao động được phép ở lại Canada hợp pháp.

Những thay đổi liên quan đến công việc hiện tại như mức lương, hạng mục công việc hoặc lời mời làm việc chỗ mới cũng sẽ làm thay đổi các điều kiện của giấy phép lao động. Nhưng nếu người lao động có giấy phép làm việc mở, họ được phép gia hạn, miễn là vẫn đủ điều kiện để làm việc tại Canada với giấy phép lao động mở.

Lưu ý khi giấy phép lao động hết hạn tại Canada
Lưu ý khi giấy phép lao động hết hạn tại Canada

Những lưu ý khi giấy phép lao động đã hết hạn tại Canada

Bạn cần lưu ý khi giấy phép lao động hết hạn tại Canada trong khi IRCC đang xử lý hồ sơ, bạn phải xác định xem mình có được tiếp tục làm việc hay không.

 • Nếu bạn đã nộp hồ sơ gia hạn work permit và sau đó giấy phép hiện tại hết hạn, thì bạn vẫn được phép làm việc mà không cần giấy phép cho đến khi có kết quả hồ sơ, miễn là bạn đang làm việc với cùng các điều kiện theo giấy phép hiện tại (hoặc đã hết hạn).
 • Nếu bạn đã nộp hồ sơ xin cấp work permit mới để thay đổi chủ lao động, công việc hoặc địa điểm làm việc và sau đó giấy phép hiện tại của bạn hết hạn, thì bạn vẫn được phép tiếp tục làm việc, nhưng chỉ được làm cho chủ lao động có tên trên giấy phép lao động ban đầu cho đến cho đến khi có kết quả hồ sơ từ IRCC. Bạn không thể bắt đầu làm việc theo các điều kiện của work permit mới cho đến khi hồ sơ được xử lý xong.
 • Cuối cùng, nếu bạn đã xin giấy phép học tập hoặc gia hạn thời gian lưu trú tại Canada với tư cách là khách du lịch, bạn chỉ có thể làm việc cho đến khi giấy phép của bạn hết hạn. Khi giấy phép hết hạn, bạn phải ngừng làm việc và cũng chỉ có thể bắt đầu học cho đến khi IRCC xử lý xong hồ sơ của bạn.

Trường hợp giấy phép làm việc hết hạn trước khi xin gia hạn: Nếu giấy phép làm việc của bạn hết hạn trước khi bạn nộp hồ sơ xin cấp mới, bạn phải ngừng làm việc nếu bạn đang ở Canada. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký khôi phục tình trạng lưu trú với tư cách người lao động nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

 • Nộp hồ sơ trong vòng 90 ngày sau khi hết thời hạn lưu trú.
 • Đáp ứng các yêu cầu trong thời gian lưu trú (ví dụ: không làm việc bất hợp pháp).
 • Đáp ứng tất cả các điều kiện được liệt kê trên giấy phép đã hết hạn.

Tuy nhiên, IRCC không đảm bảo sẽ chấp thuận hồ sơ đăng ký khôi phục tình trạng lưu trú hoặc xin giấy phép mới của bạn. Nếu bạn muốn đổi hoặc gia hạn giấy phép của mình, bạn có thể tham khảo ý kiến của các luật sư di trú Canada có kinh nghiệm.

Chứng minh với người sử dụng lao động rằng bạn vẫn đủ điều kiện làm việc tại Canada

Những người xin gia hạn giấy phép lao động, cũng như những người đang xin giấy phép lao động mới, có thể cần phải chứng minh với người sử dụng lao động rằng họ được phép tiếp tục làm việc tại Canada ngay cả sau khi giấy phép đầu tiên hết hạn.

Trong cả hai trường hợp, bằng chứng mà người có giấy phép lao động có thể cung cấp tùy thuộc vào việc họ nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép trực tuyến hay trực tiếp.

 • Nộp đơn trực tuyến

Người nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trực tuyến có thể xuất trình cho người sử dụng lao động những giấy tờ sau để làm bằng chứng về việc họ tiếp tục đủ điều kiện làm việc tại Canada:

Thư gia hạn giấy phép lao động (WP-EXT ngoại trừ PGWP) do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhận được; điều này phải được hiển thị cho người sử dụng lao động cùng với giấy phép làm việc hiện tại của bạn.

Trong trường hợp người nộp đơn không nhận được quyết định cuối cùng về việc gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trước ngày hết hạn trên thư WP-EXT, họ có thể chứng minh rằng mình vẫn đủ điều kiện làm việc bằng cách cho nhà tuyển dụng xem trang web này hoặc liên hệ với IRCC.

 • Nộp đơn trực tiếp

Người nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trực tiếp có thể xuất trình cho người sử dụng lao động những giấy tờ sau để làm bằng chứng về việc họ tiếp tục đủ điều kiện làm việc tại Canada:

 • Bản sao đơn yêu cầu gia hạn/thay đổi giấy phép lao động;
 • Biên lai chứng minh đã trả phí cho đơn yêu cầu gia hạn/thay đổi giấy phép lao động;
 • Một bản sao thông tin theo dõi bưu chính hoặc chuyển phát nhanh của hồ sơ đã nộp.

Lưu ý: Người nộp đơn trực tiếp không nhận được thư WP-EXT vì IRC cần đảm bảo rằng đơn đăng ký của họ đã hoàn chỉnh, và người nộp đơn cần đáp ứng các yêu cầu để làm việc tại Canada.

LIÊN HỆ IEP EDU TƯ VẤN NGAY >>

by IEP Marketing

Chả có gì để nói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam