fbpx
 

CHƯƠNG TRÌNH VISA 403


LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ÚC

CHƯƠNG TRÌNH VISA 403

Chương trình Visa nông nghiệp Úc đang được áp dụng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp bằng cách xây dựng dựa trên các chương trình hiện có của chính phủ. Đây là một đóng góp lâu dài cho nguồn cung lao động của Úc, nhằm hỗ trợ các ngành nông nghiệp và công nghiệp chính của Úc để phấn đấu đạt giá trị 100 tỷ đô la vào năm 2030. Đây là một dòng của visa 403 lao động tạm thời (Quan hệ quốc tế):

 • Phù hợp với người lao động trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp và trình độ kỹ năng
 • Úc đã bắt đầu thảo luận với một số ít quốc gia ở Đông Nam Á với việc tuyển dụng sẽ bắt đầu sau khi các cuộc đàm phán hoàn tất. Vào ngày 28/03/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đã ký văn bản ghi nhớ giữa hai nước về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Úc, với số lượng khoảng 1.000 lao động mỗi năm.
 • Đây là visa được bảo lãnh bởi các nhà tuyển dụng được cấp phép với các chế độ bảo vệ người lao động.
 • Chương trình này sẽ bổ sung cho chương trình Di chuyển Lao động của Úc ở Thái Bình Dương hiện có (chương tình PALM). Chương trình PALM sẽ vẫn là chương trình chính để giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động nông nghiệp.

Chính phủ và Bộ Nội vụ vẫn đang làm việc về các chi tiết liên quan đến:

 • Quy trình đăng ký
 • Lộ trình dẫn tới thường trú nhân
 • Số lượng cho Visa Nông nghiệp hàng năm

1. Chương trình Visa Nông nghiệp đang được thực hiện như thế nào?

Theo như Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), visa nông nghiệp mới này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với sự tham gia chắt chẽ của:

 • Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc: với vai trò quản lý
 • Bộ Nội vụ: xử lý visa
 • Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường: chịu trách nhiệm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp chính có liên quan
 • Fair Work Ombudsman: chịu trách nhiệm đảm bảo và duy trì các quyền của người lao động

2. Chương trình Visa Nông nghiệp bao gồm những ngành và kỹ năng nào?

Chương trình Visa nông nghiệp sẽ hỗ trợ việc tuyển dụng nhân công trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm:

 • Trồng trọt
 • Chăn nuôi bò sữa
 • Len
 • Ngũ cốc
 • Thủy sản (bao gồm nuôi trồng thủy sản) và lâm nghiệp
 • Các dịch vụ hỗ trợ và chế biến sơ cấp

Chương trình này sẽ nhắm mục tiêu vào các nhân công có tay nghề cao, bán kỹ năng và kỹ năng thấp trong các ngành nghề thuộc các linh vực nêu trên.

Trong giai đoạn đầu, việc tuyển dụng sẽ tập trung vào các nghề có kỹ năng thấp hơn, và điều này sẽ mở rộng khi chương trình phát triển.

Nhân viên phải có kinh nghiệm và / hoặc trình độ để bắt đầu công việc ở cấp độ kỹ năng và nghề nghiệp mà họ được tuyển dụng (nếu có yêu cầu).

3. Các yêu cầu để được tuyển dụng theo chương trình Visa Nông nghiệp là gì?

 • Nộp đơn đăng ký
 • Đáp ứng các tiêu chí sau để có thể tham gia Visa Nông nghiệp:
  • Có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc mà họ đang được tuyển dụng (nếu có yêu cầu)
  • Trình độ tiếng Anh: IELTS 4.0 hoặc tương đương
  • Không kèm theo thành viên gia đình
  • Độ tuổi tối thiểu là 21 tuổi
  • Đáp ứng các tiêu chí để được cấp visa:
   • Được bảo lãnh bởi một Nhà tuyển dụng có cấp phép
   • Lý lịch tư pháp số 2
   • Có bảo hiểm y tế trong thời gian lưu trú tại Úc

4. Chương trình Visa Nông nghiệp sẽ có số lượng lao động tối đa không?

 • Chính phủ Úc đã cam kết thực hiện theo hướng cung và cầu.
 • Chương trình Visa Nông nghiệp sẽ tuân theo các giới hạn trên thông qua các hiệp định song phương với các nước tham
 • Các giới hạn này sẽ được xem xét hàng năm và sẽ được liên kết với đánh giá di cư hàng năm và phản ánh nhu cầu lực lượng lao động.

5. Chương trình Visa Nông nghiệp sẽ cung cấp lao động thời vụ hay lao động dài hạn?

 • Chương trình Visa Nông nghiệp bao gồm hai nhóm nhân viên, để ghi nhận những yêu cầu của ngành.
 • Các nhà tuyển dụng đủ điều kiện sẽ có thể tuyển dụng nhân viên theo Visa Nông nghiệp dài hạn và thời vụ, ngắn hạn.
 • Việc tuyển dụng nhân viên ở nước ngoài sẽ được thực hiện ở nước ngoài (không thể xin visa để tham gia chương trình tại Úc).
 • Các nhân viên trong nhóm thời vụ theo mùa sẽ có thể làm việc ở Úc lên đến 9 tháng trong vòng 12 tháng. Nhân viên thời vụ sẽ có thể xin visa lên đến 4 năm để thực hiện công việc thời vụ hàng năm, mà không cần phải xin visa mới hàng năm.
 • Nhân viên có visa này sẽ vẫn được yêu cầu về nước giữa các mùa vụ.
 • Người sử dụng lao động sẽ cần cung cấp số giờ làm việc tối thiểu cho nhóm này.
 • Những người có visa trong nhóm dài hạn sẽ có thể làm việc từ 1 đến 4 năm.

6. Nhân viên sẽ được trả bao nhiêu và họ có số giờ làm việc tối thiểu không?

 • Tất cả nhà tuyển dụng phải tuân thủ luật lao động của Úc.
 • Các nhà tuyển dụng được cấp phép phải tuân thủ số giờ tối thiểu và chính sách thu nhập.

Lao động quốc tế được bảo vệ quyền lợi đầy đủ theo luật Lao động của Chính phủ Úc

7. Liệu nhân viên có thể di chuyển giữa các nhà tuyển dụng không?

 • Có, sự di chuyển của người lao động giữa các nhà tuyển dụng được sẽ là một đặc điểm của chương trình cho nhóm nhân viên theo mùa. Ban đầu, điều này sẽ cần được thỏa thuận trước khi người lao động đến Úc. Các mô hình khác sẽ được phát triển khi chương trình mở rộng.
 • Chương trình sẽ cho phép nhân viên nhóm làm việc theo mùa di chuyển giữa các nhà sử dụng lao động, theo một thỏa thuận được DFAT chấp thuận, trong thời gian họ lưu trú.

8. Người sử dụng lao động có được yêu cầu sắp xếp chỗ ở theo tiêu chuẩn quy định cho nhân viên theo Visa Nông nghiệp không?

 • Theo chương trình, người sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên chỗ ở phù hợp với giá cả phải chăng, để hỗ trợ thời gian định cư ban đầu của người lao động tại Úc.
 • Trước khi cung cấp việc làm, người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng chỗ ở đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu và đã được DFAT phê duyệt.
  • DFAT sẽ đánh giá chỗ ở, dựa trên các yêu cầu đã được đặt ra trong Employer Guidelines, để đảm bảo chỗ ở an toàn, đáp ứng luật Sức khỏe và An toàn lao động hoặc luật pháp của tiểu bang và vùng lãnh thổ, chi phí công bằng và minh bạch, và chỗ ở phù hợp trong tình trạng tốt.
 • Nhân viên có thể tự sắp xếp chỗ ở của mình sau khi họ ở Úc.
  • Trong những tình huống này, nhân viên sẽ có trách nhiệm tìm nhà ở thích hợp.
 • Nếu một nhân viên chuyển đến một vị trí mới theo sự sắp xếp di chuyển, nhà tuyển dụng lao động mới phải lựa chọn chỗ ở phù hợp cho nhân viên, đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu và được DFAT chấp thuận.
 • Chỗ ở sẽ được kiểm tra tuân thủ liên tục.

9. Người có Visa Nông nghiệp có thể xin thường trú nhân không?

 • Visa Nông nghiệp sẽ cung cấp một lực lượng lao động đáng tin cậy lâu dài để hỗ trợ tăng trưởng liên tục cho các ngành nông nghiệp quan trọng của Úc.
 • Chính phủ Úc đã cam kết tạo ra các lựa chọn để lộ trình thường trú cho những người tham gia chương trình, bao gồm cả việc định cư theo khu vực.
 • Điều này liên quan đến công việc tư vấn và thiết kế thêm. Chính phủ Úc sẽ thông báo về lộ trình cư trú lâu dài trong thời gian thích hợp.

10. Chương trình Visa Nông nghiệp có ý nghĩa gì đối với Visa Working Holiday Maker?

 • Chương trình Visa Nông nghiệp sẽ bổ sung cho các chương trình visa hiện có để hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng của Australia, bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp.
 • Chương trình Working Holiday Maker (WHM) sẽ tiếp tục là một chương trình trao đổi văn hóa cho phép thanh niên có kỳ nghỉ 12 tháng ở Úc, để thể thực hiện nghiên cứu và làm việc ngắn hạn trong bất kỳ ngành nào.

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ TỪ IEP EDU

Bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn về chương trình Visa phù hợp với nguyện vọng của mình, hướng dẫn làm hồ sơ xin visa, thực hành phỏng vấn, với tỉ lệ hồ sơ thành công đến 95%. Các dịch vụ về chỗ ở, bảo hiểm y tế và phúc lợi của người xin Visa, đặt vé máy bay, hướng dẫn trước khi lên đường (Pre-departure briefing session) cũng được IEP hỗ trợ miễn phí.

Liên hệ IEP để bắt đầu tư vấn các chương trình xin Visa Úc trọn gói của bạn ngay hôm nay!

Đăng ký dịch vụ tư vấn Visa Úc


  (*) Thông tin không được bỏ trống.

  ● Chương trình Visa 462 - Work & Holiday
  ● Chương trình Visa 600 - Du lịch Úc
  ● Chương trình Visa 600 - Thăm thân
  ● Chương trình Visa 600 - Công tác
  ● Chương trình Visa 771 - Quá cảnh Úc

  ©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam