fbpx
 

CHUYÊN ĐỀ DU HỌC - ĐỊNH CƯ 2023

ĐĂNG KÝ TÍNH ĐIỂM ĐỊNH CƯ CANADA 2023
- Hệ thống chấm điểm, xếp hạng dựa trên kết quả tổng thể để từ đó lựa chọn ra những ứng viên sáng giá và phù hợp nhất cho các chương trình nhập cư kinh tế của Canada.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC SỚM
- Đăng ký tìm hiểu chương trình du học và quỹ học bổng toàn phần trị giá trên 300 tỷ đồng tại các trường học Top đầu của Úc, Canada, Mỹ và Anh năm 2023 - 204!

LIÊN KẾT TRƯỜNG TỐT NHẤT CANADA 2023

https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UBC300.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOT300.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/McGill-Uni300.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOA300.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/western-university300.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/ucw1-1.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/Saskatchewan_no-draw.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/PHS-website-logo.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/TDSB300.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/CIC300.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/LIA_Small.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/ACC.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/TAIE-International-Institute-FI-300n.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/Appleby-Col300n.jpg
HỌC BỔNG HOT NHẤT 2023

● Học bổng 100% cấp THPT tại Ontario, Canada

● Học bổng $10.000CAD University Canada West

● Học bổng toàn phần University of Toronto (HOT!)

● Học bổng 100% University of British Columbia (HOT!)

● Học bổng $10.000 CAD Western University

● Học bổng $9.000 CAD tại Alberta University

● Học bổng $40.000 tại Lakehead University (HOT!)

● Tìm hiểu thêm ?

VÌ SAO NÊN DU HỌC CANADA❓

https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/Monash300.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/ANU300.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/The-University-of-Adelaide300.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOM.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOS.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOWA.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOSA.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UTS.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/the-university-of-queensland-australia.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UONSW800.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/UOC.jpg
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/FU.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/RMIT300.png
https://iep.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/La-Trobe.png
HỌC BỔNG HOT NHẤT 2023

● Học bổng 50% University of Adelaide

● Học bổng 75% Swinburne University of Technology

● Học bổng $40.000 University of Sydney (HOT!)

● Học bổng $40.000 Australian National University!

● Học bổng 100% University of Technology Sydney!

● Học bổng toàn phần University of Melbourne

● Học bổng toàn phần Monash University (HOT!)

● Học bổng 100% Deakin University (HOT!)

● Tìm hiểu thêm ?

VÌ SAO NÊN DU HỌC ÚC❓

©2024 Công ty cổ phần giáo dục và di trú IEP Vietnam | IEP Education Vietnam